องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก


ด้วยใน วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก โดยมีนางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะผู้บริหาร นายปฐวี บุตรพรม ท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพล นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดอบต.วังทอง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จำนวน 13 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27