องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล


วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง นำโดย
นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานในที่ประชุม ประจำเดือน มกราคม 2565
พร้อมด้วย
นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายชุมพล แก้ววิศาสตร์ และนางจำปีแดง จันทร์ทาไทย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เพื่อ ชีแจง และมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน อบต.วังทอง

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27