องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลวังทอง วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ


วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้ นายชุมพล แก้ววิศาสตร์ และนางจำปีแดง จันทร์ทาไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลวังทอง จัดการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการขออนุญาต จัดกิจกรรมทางสังคม มติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบ แต่ต้องปฏิบัติการตามมาตรการของจังหวัดชัยภูมิ อย่างเคร่งครัด

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27