องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วัน เสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหมู่บ้านในเขตความรับผิดช


2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27