องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิด “โครงการป้องกัน เเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิด “โครงการป้องกัน เเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อดูเเลควบคุมเเละป้องกันการเกิด โรคไข้เลือด เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายเเละเพื่อลดอัตราการป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก ในเขตพืื้นที่ตำบลวังทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-23