องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จัดโครงการทำหมันสุนัขเเละเเมว ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่ว


วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จัดโครงการทำหมันสุนัขเเละเเมว ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล เเละปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง เพื่อป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-23