องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้้้้บริหาร จัดโครงการชาววังทองไร้พุง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่


วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้้้้บริหาร จัดโครงการชาววังทองไร้พุง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เเละการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหประชาสรร หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-23