องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมลงพื้นทีี่พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนเ


วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมลงพื้นทีี่พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

 

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-23