องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้้้้บริหาร เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไ


วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้้้้บริหาร เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-24
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09