องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดยนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับ ร้อยตรี ปฏิพล เติมใจ คณะกรรมการ กอรมน.จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมทีงาน และพนักงานส่วนตำบลวังทอง ประชุมปฏิบ


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดยนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับ ร้อยตรี ปฏิพล เติมใจ คณะกรรมการ กอรมน.จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมทีงาน และพนักงานส่วนตำบลวังทอง ประชุมปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และเขียนแผนงานโครงการและออกตรวจพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มคุกคามและพื้นที่เสี่ยง ในัวนที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และลงพื้นที่ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27