องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินโครงการ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทย และสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สมุนไพรท้องถิ่นเรา ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

กิจกรรมที่ 2 ปลูกปักรักษ์สมันไพร ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

กิจกรรมที่ 3 สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า ภายในเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2567

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์สมันไพรท้องถิ่น ภายในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2567

สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

#1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

2024-07-24
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09