องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชัยภูมิ ได้เข้าพบท่านนายก นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานคัดกรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง


วันที่  21  ม  ค  65  เวลา  10.00  น  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชัยภูมิ ได้เข้าพบท่านนายก นางศรีประภา  ปัญญาหรรษาวงศ์  เกี่ยวกับการดำเนินงานคัดกรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-27