องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

- ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

ตำบลวังทองแยกออกจากตำบลเจาทองเมื่อปี พ.ศ.2526 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 40 ปีประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ ภาคกลางและภายในจังหวัดชัยภูมิ นับถือศาสนาพุทธอยู่ในการปกครองของอำเภอภักดีชุมพล มี 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาระยะ บ้านห้วยร่วม บ้านปรางค์มะค่า บ้านวังใหญ่ บ้านหนองตะเคียน บ้านซับชมภู บ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านห้วยหินฝน บ้านเนินทราย บ้านหินดาด บ้านผาทอง บ้านน้ำตกนางคำ และบ้านซับใหญ่

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign