องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร


นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เบอร์โทร 081-7184959


นางเบญจวรรณ นะมะราช
นางจำปีแดง จันทร์ทาไทย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เบอร์โทร  086-9565825

 เบอร์โทร  080-3639535นายธงชัย  เบ้าวรรณ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง         


  เบอร์โทร 065-1075386


นายชัยโย กองทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง


เบอร์โทร 065-8530562

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign