องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
โครงสร้างสภา อบต.


นายสุทิน นามประเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญจันทร์  สมสรวย นายเท่ห์ คำรักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายยงยุทธ  ไพสิทธิ์
นางเพชร ชาลีรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางสาวสุกัญญา  สาระวงค์
นายเท่ห์ คำรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายรณชัย กัญญา
นายขวัญชัย  ก้อนค้างพลู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นางสายยนต์  ปัญญาวงศ์
นางอาลัย  มีเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายบำรุง  จันดา
นายนิเวศ  มังคุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12นายสมใจ  สังวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign