องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
กองช่าง


 พันจ่าอากาศตรี จักรเพชร คำสะไมล์
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)  นางสาวณิยุตา ภูแชมโชติ
(ว่าง)
นายช่างโยธา  เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างไฟฟ้า

นายเสกสิทธิ์ ปัญญาวงศ์ นางสาวโสมจิรัตน์ พนิชยะสิทธิ์
  นายสุรัตน์ สิงหะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(ว่าง)  นางสาวพิมพ์ไพลิน ปราณีตพลกรัง
นายอำนวย  ปักเขตานัง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ พนักงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป


 นายสัญญา สุระมณี


พนักงานจ้างเหมาบริการ นายธนากร บัวหอม

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign