องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 [ 19 พ.ค. 2564 ]60
82 ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 3 พ.ค. 2564 ]58
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 23 เม.ย. 2564 ]54
84 ประกาศโอนงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 [ 22 เม.ย. 2564 ]58
85 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]62
86 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]58
87 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ก.พ. 2564 ]67
88 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 8 ต.ค. 2563 ]62
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 21 ก.ย. 2563 ]65
90 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. ประจำปี 2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]58
91 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 11 ก.ย. 2563 ]65
92 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.ย. 2563 ]62
93 ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ส.ค. 2563 ]64
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 14 ส.ค. 2563 ]61
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 13 ส.ค. 2563 ]61
96 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓) [ 24 มิ.ย. 2563 ]64
97 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓) [ 23 มิ.ย. 2563 ]65
98 จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]57
99 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 6 ม.ค. 2563 ]63
100 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ต.ค. 2562 ]58
 
|1|2|3|4หน้า 5|6


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign