องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ระเบียบกฎหมายที่สำคัญในงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่2/2567 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]7
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 [ 21 ก.พ. 2567 ]10
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]34
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]14
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]15
9 ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2566 ]46
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]48
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]15
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]54
13 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่2ประจำปี2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]53
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]15
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]15
16 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2566และสมัยแรกของปีพ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]78
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๔ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 12 ธ.ค. 2565 ]47
18 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]48
19 ประกาศเรียกประชุมสภาแระจำปี2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]54
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]47
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]56
22 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]56
23 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1/2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]50
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๓ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]44
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๓ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]48
26 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]52
27 รายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2565 ]51
28 การกำหนดนัดวันประชุมของคณะกรรฒการแปรญัตติ [ 12 ส.ค. 2565 ]50
29 รายงานผู้ยื่นคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑o ถึง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 ส.ค. 2565 ]48
30 ขอเชิญประชุมพิจารณา แปรญัตติ ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 12 ส.ค. 2565 ]50
31 รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ส.ค. 2565 ]48
32 ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ส.ค. 2565 ]48
33 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1/2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]43
34 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งแรก [ 8 ส.ค. 2565 ]38
35 การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2565 ]35
36 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ [ 8 ส.ค. 2565 ]34
37 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2565 ]36
38 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 22 ก.ค. 2565 ]35
39 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]36
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 27 พ.ค. 2565 ]32
41 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๑ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]34
42 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๑ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]35
43 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่2/2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]36
44 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1/2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]36
45 ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ม.ค. 2565 ]202
46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 4 ม.ค. 2565 ]206
47 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2565 ]198
48 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 4 ม.ค. 2565 ]204
49 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2565 ]207
50 ประกาศเรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 19 พ.ย. 2562 ]197