องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]151
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]159
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]162
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]158
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]213
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]169