องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค.65-มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]51
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 -30 กันยายน 2565 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]65
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]66