องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]170
2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 8 ก.พ. 2565 ]159
3 รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]173
4 รายงานการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]151
5 รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]171
6 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ อบต.วังทอง ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]143
7 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]157
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]169
9 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]155