องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพรายงาน [ 18 ก.พ. 2565 ]172
2 ภาพรายงาน [ 18 ก.พ. 2565 ]157
3 ภาพรายงาน [ 18 ก.พ. 2565 ]172
4 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]157
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]170
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]167
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 8 ก.พ. 2565 ]173
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]174
9 ภาพรายงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]170
10 ภาพรายงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]168
11 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]173
12 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]172
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]172