องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]14
2 สรุปผลการดำเนินงาน-โครงากรวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]15
3 สรุปผลการดำเนินงาน-โครงการถวายเจ้าพญาแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]14
4 สรุปผลการดำเนินงาน-โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]11
5 รายงานผลการจัดทำโครงการ อบต พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]62
6 ประชาคมหมู่บ้านโครงการ อบต. พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]58
7 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]142
8 รายงานผลการจัดทำโครงการ อบต. พบประขาชน เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]180
9 ภาพการประชาคม หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 30 มี.ค. 2564 ]189
10 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ [ 30 มี.ค. 2564 ]167
11 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ [ 30 มี.ค. 2564 ]163
12 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม [ 30 มี.ค. 2564 ]178
13 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม [ 30 มี.ค. 2564 ]187
14 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์มะค่า [ 30 มี.ค. 2564 ]185
15 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์มะค่า [ 30 มี.ค. 2564 ]185
16 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]179
17 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]174
18 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน [ 30 มี.ค. 2564 ]165
19 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน [ 30 มี.ค. 2564 ]176
20 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับชมภู [ 30 มี.ค. 2564 ]210
21 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับชมภู [ 30 มี.ค. 2564 ]166
22 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาทุ่งใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]185
23 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาทุ่งใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]167
24 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหินฝน [ 30 มี.ค. 2564 ]159
25 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหินฝน [ 30 มี.ค. 2564 ]150
26 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย [ 30 มี.ค. 2564 ]178
27 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย [ 30 มี.ค. 2564 ]137
28 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด [ 30 มี.ค. 2564 ]157
29 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด [ 30 มี.ค. 2564 ]144
30 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านซับใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]139
31 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านซับใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]147