องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]58
2 ข้อบัญญัติ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]85
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]227
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]215
6 ประกาศข้อบัญญัติ [ 8 ต.ค. 2563 ]219
7 ปกข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.ค. 2563 ]206
8 คำแถลงงบประมาณ [ 24 ก.ค. 2563 ]206
9 ประมาณการรายจ่าย [ 24 ก.ค. 2563 ]211