องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเรื่องการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำไบลวังทอง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
12 ประกาศ การดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]4