องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]17
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]59
3 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]167
4 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]167
5 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หนา้ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]172
6 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หน้า 2 [ 6 ม.ค. 2563 ]172