องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ส.ถ./ผ.ถ.4/4และส.ถ./ผ.ถ. 4/5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ส.ถ./ผ.ถ.4/4และส.ถ./ผ.ถ. 4/5

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ส.ถ./ผ.ถ.4/4และส.ถ./ผ.ถ. 4/5
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ