องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัด อบต.วังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอภักดีชุมพล ปลัดอำเภอ ผอ.โรงบาลนาระยะและอสม.เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

    รายละเอียดข่าว

7/10/10 เวลา10.00 นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัด อบต.วังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอภักดีชุมพล ปลัดอำเภอ ผอ.โรงบาลนาระยะและอสม.เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

    เอกสารประกอบ นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัด อบต.วังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอภักดีชุมพล ปลัดอำเภอ ผอ.โรงบาลนาระยะและอสม.เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ