องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]21
2 คำสั่งกรรมการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]59
3 ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]49
4 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]50
5 บันทึกรายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]62
6 ข้อมูลลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]64
7 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกาลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองประจำปีพ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]52
8 บัญชีรายชื่อชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีพ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]51
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 มิ.ย. 2565 ]51
10 ข้อมูลลานกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]118
11 บันทึกรายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]110