องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสมัยประชุมประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]62
2 ประกาศสภา อบต.วังทอง เรื่องระเบียบสภา อบต. ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อสนอ ข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]61
3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ม.ค 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]170
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]210
5 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2564 ]158
6 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2564 ]169
7 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 1 [ 16 ส.ค. 2564 ]156
8 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำาปี 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]220
9 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]158
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2563 ]208
11 วาระ การประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 19 พ.ย. 2562 ]209
12 ประกาศเรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 19 พ.ย. 2562 ]226
13 บันทึกรายงานประชุมสภา สามัญ 5 ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]211
14 บันทึกรายงานประชุมสภา วิสามัญ 3 ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]213
15 บันทึกรายงานประชุมสภา วิสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี ๒๕๖๒ [ 20 เม.ย. 2562 ]205
16 บันทึกรายงานประชุมสภา วิสามัญ3 ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๒ [ 19 เม.ย. 2562 ]201
17 วาระ การประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2561 ]196