องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 เม.ย. 2566 ]59
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 เม.ย. 2566 ]58
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 12 เม.ย. 2566 ]49
4 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 เม.ย. 2566 ]58
5 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม [ 12 เม.ย. 2566 ]60
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 12 เม.ย. 2566 ]54
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน [ 1 ต.ค. 2564 ]102