องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 617 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้าง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 28 ก.ค. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยไร่พ่อวิตร บ้านซับชมภู หมู่ 6 [ 15 ก.ค. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ (สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ส่วนกลางกองช่างและสติ๊กเกอร์ติดประตูห้องกองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 2 ก.ค. 2567 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.ค. 2567 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.ค. 2567 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 28 มิ.ย. 2567 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยคริสตจักร บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ทางข้ามคลองลึก บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลวังทอง (ทำน้ำยาล้างจาน) กองสวัสดิการสังคม [ 18 มิ.ย. 2567 ]7
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (รณรงค์สวมหมวกนิรภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสุทินดาฯพระบรมราชินี และจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล รัชกาลที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (พ่นยุง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลสำนักปลัด [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล รัชกาลที่ 10 และป้ายชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]3
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานป้องกันฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายปฏิหาร ไพสิทธิ์ [ 31 พ.ค. 2567 ]3
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติการในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายสังวาลย์ วงษา [ 31 พ.ค. 2567 ]3
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายสัญญา สุระมณี [ 31 พ.ค. 2567 ]2
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนายกฤษฎา สาระวงศ์ [ 31 พ.ค. 2567 ]3
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติการในส่วนงานสำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนางสาวสมจิตร ศรีเมืองช้าง [ 31 พ.ค. 2567 ]6
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนางสาวทองปาน นามราช [ 31 พ.ค. 2567 ]2
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนายปัญญา ปัญญาวงศ์ [ 31 พ.ค. 2567 ]2
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองการศึกษาฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนางสาวสุธาทิณี นาคสุข [ 31 พ.ค. 2567 ]3
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนายวสันต์ อิทธิมา [ 31 พ.ค. 2567 ]2
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนางสาวณัฐชยา ผู้ภักดี [ 31 พ.ค. 2567 ]2
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนางสาวณัฐชยา ผู้ภักดี [ 31 พ.ค. 2567 ]1
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนางสาวชรินทร์ทิพย์ ทวีรัตนสกุล [ 31 พ.ค. 2567 ]1
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 รายนางสาวนันทภรณ์ โพธิ์นิล [ 31 พ.ค. 2567 ]1
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567 สำนักปลัด [ 31 พ.ค. 2567 ]1
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 พ.ค. 2567 ]1
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 พ.ค. 2567 ]1
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาระยะ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2567 ]6
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 พ.ค. 2567 ]4
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother TN236BK.C.M.Y กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 21 พ.ค. 2567 ]4
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันฯ [ 20 พ.ค. 2567 ]6
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]5
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูป กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี [ 17 พ.ค. 2567 ]4
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี [ 17 พ.ค. 2567 ]7
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในสำนักงาน(ตรายาง) กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]4
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเกษตรก้าวหน้าของดีวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกไม้ผลปลอดภัย มีคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล ให้แก่เกษตรกรตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 16 พ.ค. 2567 ]4
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเกษตรก้าวหน้าของดีวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกไม้ผลปลอดภัย มีคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล ให้แก่เกษตรกรตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 พ.ค. 2567 ]6
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ที่สกปรกจากการใช้งาน โครงการต่างๆ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]5
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]4
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้าง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]5
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]4
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]4
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]16
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]5
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]4
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2567 ]0
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการกีฬาด้านยาเสพติด วังทองเกมส์ ครั้งที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2567 ]6
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ - ธงตราสัญลักษณ์ วปร. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2567 ]6
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวนันทภรณ์ โพธิ์นิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนสำนักปลัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายกฤษฎา สาระวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานป้องกันประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายปฏิหาร ไพสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนสำนักปลัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวกรรณิกา คชสารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองช่างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายสัญญา สุระมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนสำนักปลัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวสมจิตร ศรีเมืองช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองศึกษาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวสุธาทิณี นาคสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายณัฐชัย ขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวณัฐชยา ผู้ภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขฯประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายวสันต์ อิทธิมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขฯประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายสังวาล วงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนสำนักปลัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวช่อผกา กองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนายปัญญา ปัญญาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายนางสาวชรินทร์ทิพย์ ทวัรัตนสกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]0
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม [ 30 เม.ย. 2567 ]6
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สำนักปลัด [ 30 เม.ย. 2567 ]3
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 งานป้องกันฯ [ 30 เม.ย. 2567 ]3
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สำนักปลัด [ 30 เม.ย. 2567 ]1
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองลึก บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]9
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]3
78 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองนางพุตตอนบน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 25 เม.ย. 2567 ]11
79 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก จ้างโครงการขุดลอกคลองวังนอร์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 24 เม.ย. 2567 ]10
80 ประปาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 สายเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 [ 24 เม.ย. 2567 ]14
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-057 สายทาง ซอยเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง [ 22 เม.ย. 2567 ]16
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8461 ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]9
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]10
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วยร่วม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]11
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]10
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล พ.ศ.2567 งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]9
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]9
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]9
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการทำหมันสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]9
90 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]14
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2567 รายนายวสันต์ อิทธิมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]9
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2567 รายนางสาวณัฐชยา ผู้ภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานป้องกันฯ ประจำเดือน เมษายน 2567 รายนายปฏิหาร ไพสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]9
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานเกษตร ประจำเดือน เมษายน 2567 รายนายปัญญา ปัญญาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน 2567 รายนางสาวกรรณิกา คชสารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน 2567 นางสาวสมจิตร ศรีเมืองช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2567 รายนางสาว วนันทภรณ์ โพธินิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน 2567 นางสาวทองปาน นามราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2567 รายนางสาว ชรินทร์ทิพย์ ทวีรัตนสกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2567 รายนาย ณัฐชัย ขุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้า อบ รีด ผ้าประดับอาคารและตกแต่งงานพิธี กิจกรรมโครงการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]4
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองวังนอร์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2567 ]18
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยเศรษฐี บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 6 มี.ค. 2567 ]11
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการย้ายหอถังประปาพร้อมก่อสร้างฐานรากรองรับหอถังและงานขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 5 มี.ค. 2567 ]14
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]9
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 3 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 4 มี.ค. 2567 ]10
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต คลองวังนอร์ บ้านนาระยะ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]12
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]9
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]10
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]10
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]11
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]9
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]10
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]9
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]10
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ก.พ. 2567 ]14
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยลุงแหวน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]11
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนเส้นหัวสะพาน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]9
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2567 ]12
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตราปั๊มยาง) ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]10
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 15 ก.พ. 2567 ]14
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]11
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]15
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอบสำเร็จรูป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]10
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]11
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]16
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 4 หลัง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2567 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]9
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]12
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]16
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]11
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]17
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]16
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]16
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการ 1 เดือน 1 กิจกกรมทำความดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]13
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]14
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวพนักพิง 4 ที่นั่ง แบบเหล็ก จำนวน 2 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]11
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]12
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]10
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]14
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน แผนงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]13
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ในการทำหมัน ในโครงการทำหมันสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]16
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]10
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]9
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]13
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]11
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]13
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]10
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการทำหมันสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]12
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการทำหมันสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]17
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]10
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]10
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]8
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]15
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]14
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]9
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]9
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]6
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]5
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]13
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 8461 ชัยภูมิ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]13
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]45
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]12
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]12
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]11
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง งานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]13
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8132 ชัยภูมิ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ในเขตพื้นที่ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]13
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย ณ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]13
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน กองช่างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]11
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจำทำโปสเตอร์รณรงค์และแผ่นผับให้ความรู้โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]9
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]8
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]9
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]8
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 11 ม.ค. 2567 ]11
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมชุดไมค์โครโฟน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 11 ม.ค. 2567 ]12
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 11 ม.ค. 2567 ]15
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบ้านลมเครื่องเล่น (กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 11 ม.ค. 2567 ]17
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายเขาลวก บ้านซับใหญ่ หมู่ที่13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]11
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]11
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]13
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือนมกราคม 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]12
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]13
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน สำนักปลัด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]14
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล กองช่าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]10
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]9
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]12
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]11
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยเข้าไร่นายบรรจง บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]11
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย SML- สวนแก้ว บ้านเนินทราย หมู่ที่9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]10
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]16
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไร่ ส.บัวผัน บ้านซับชมภู หมู่ที่6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]11
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]12
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]6
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]8
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]7
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]8
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยไร่นายทวี สุดหอม บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2567 ]14
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงากรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยว [ 5 ม.ค. 2567 ]12
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยอรุณฟาร์ม บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2567 ]12
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายวังช้างตาย บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]20
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยมะไฟหวาน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]17
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม 2567 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]8
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม 2567 (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]10
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]11
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม 2567 (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]10
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]10
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย8 บ้านนาระยะ หมู่ที่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือนมกราคม 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนซอยพุตซาและถนนตาผาง บ้านนาระยะ หมู่ที่1 โดยวีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]19
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]17
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมทำความดี ประจำปี 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]10
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมทำความดี ประจำปี 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]9
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยSML-สวนแก้ว บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 20 ธ.ค. 2566 ]14
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยเข้าไร้นายบรรจง บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 20 ธ.ค. 2566 ]18
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบายศรีประกอบขบานแห่ โครงการถวายทองเจ้าพ่อพยาแล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]14
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการถวายทองเจ้าพ่อพยาแล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนนางรำ ป้าย โครงการถวายทองเจ้าพ่อพยาแล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]12
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยไร่นายเทวี สุดหอม บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 19 ธ.ค. 2566 ]15
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายวังช้างตาย บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 19 ธ.ค. 2566 ]14
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเครื่องเอกสาร Canon 5030 สำนักปลัด โดยวีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-3542 ชัยภุมิ กองช่าง โดยวีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566 ]18
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566 ]12
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และพระบรมรูปฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวีเฉพาะเจาะ [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566 ]14
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จั [ 12 ธ.ค. 2566 ]19
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]17
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ9180 ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]18
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]20
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]13
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไหล่เครื่องตัดหญ้า แผนงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]16
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]18
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]11
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องสียงพร้อมชุดไมล์ลอยและชุดประดับ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]16
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]15
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ(รำวงย้อนยุค)พร้อมเวทีเครื่องเสียง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]14
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]18
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดและห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]10
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายซอยซับใหญ่-หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]17
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประก [ 14 พ.ย. 2566 ]16
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนสายบ้านห้วยหินฝน- นาอุดม บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]11
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำโพง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]16
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]15
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน(พ่นยุง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]10
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานวางแผนและสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]9
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]17
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]14
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]14
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]10
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]12
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]13
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]15
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]19
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]16
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]12
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]21
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้อชุดกีฬา ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]17
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างเครื่องเสียงพร้อมชุดไมล์ลอย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]14
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]11
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]8
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]20
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]23
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]25
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]20
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]19
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]19
278 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]12
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]12
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]16
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]11
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ918ชัยภูมิ งานป้องการและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]13
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]12
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]11
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]15
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(วันนวมินทรมหาราช)องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ต.ค. 2566 ]13
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้อเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(วันนวมินทรมหาราช)องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิ [ 11 ต.ค. 2566 ]12
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายสังวาลย์ วงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]41
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายจรัส ภูมิสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]37
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวณัฐชยา ผู้ภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]47
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองการศึกษาฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวสุธาทิณี นาคสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]36
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายสัญญา สุระมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]34
293 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายอิทธิพัทธ์ จันทะโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]34
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายธนากร บัวหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]37
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทวีรัตนสกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]36
296 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาววาสนา จิ๋วเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]34
297 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัดประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวช่อผกา กองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]38
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานป้องกันฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายทวิช จันทร์ทูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]36
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัดประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวกรรณิกา คชสารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]37
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัดประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นายปัญญา ปัญญาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]33
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัดประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวสมจิตร ศรีเมืองช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]33
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัดประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม2567 ราย นางสาวทองปาน นามราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]37
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]49
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]34
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]34
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 งานวางแผนและสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]49
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายทำเนียบนายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]50
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยสุวรรณ บ้านผาทอง หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]34
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]30
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]44
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาระยะ และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]29
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]41
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายซอยด่านตาเทว บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]28
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]37
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน สายซอยพอใจ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]30
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]34
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยวัดวังทรายทองหิรัญพฤกษ์ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]30
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้สต๊าฟ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]25
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]30
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ำตก-หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]30
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]43
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ำตก-หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]37
323 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]28
324 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองห้วยหินฝน บ้านห้วยหินฝน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]28
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]40
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]39
327 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]35
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]40
329 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]22
330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]29
331 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]24
332 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]22
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หมึก HP Laserjet P 1102 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]23
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (ผงเคมีแห้ง) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]25
335 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]22
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]22
337 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]24
338 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]23
339 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองนางคำบาง บ้านหินดาด หมู่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]25
340 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]26
341 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองห้วยหินฝน บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]26
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]23
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองหินดาด บ้านหินดาด หมู่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]26
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ที่สกปรกจากการใช้งาน โครงการต่างๆ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]23
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยหินฝน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]24
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]22
347 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองหินลาย บ้านนาระยะ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]28
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]22
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]26
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]30
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สารเคมีกำจัดยุงลาย และแมลง สำหรับฉีดพ่นยุงลายและทรายเคลือบสาร สำหรับใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ย. 2566 ]26
352 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]27
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กระจกโค้งมองมุม ป้ายไฟเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]25
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดรนสำรวจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]28
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยซับใหญ่-เขารวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-050 บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]29
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]33
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]28
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหินดาด หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]28
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร(ซอยสระหลวง) บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]26
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังนอร์ บ้านผาทอง หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]27
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]32
362 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกกันน็อค โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]29
363 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันยายน 2566 สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]18
364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองกรวด บ้านซับใหญ่ หมู่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]25
365 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข3542ชัยภูมิ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]26
366 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]22
367 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 สำหรับเติมบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]22
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]29
369 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]19
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองลอก บ้านห้วยหินฝน หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]27
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินฝนหมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]24
372 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]28
373 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]22
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]26
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังนอร์ บ้านนาระยะ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]23
376 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon5030 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]24
377 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon5030 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]28
378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon5030 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]30
379 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองประดู่ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]24
380 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง (ทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]30
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง (ทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]27
382 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยสุวรรณ บ้านผาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-034 หมู่ที่ 11 บ้านผาทอง ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ [ 21 ส.ค. 2566 ]25
383 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]23
384 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]23
385 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด วังทองเกมส์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]27
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]25
387 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด วังทองเกมส์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]27
388 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด วังทองเกมส์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]31
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด วังทองเกมส์ ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]31
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการชาววังทองไร้พุง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]26
391 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]34
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]33
393 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]33
394 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]45
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]28
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]33
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์ที่ชำรุด ภายในพื้นที่ตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]27
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกห้วยหินฝน-นาระยะ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]34
399 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลำพาส [ 10 ส.ค. 2566 ]33
400 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยวัดใหม่ธรรมรักษ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]30
401 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรไร่นายลาน บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]34
402 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลา โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]25
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]24
404 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]27
405 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]35
406 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]28
407 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]35
408 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]42
409 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]27
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]28
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำภัตตาหารเช้าและน้ำปานะสำหรับพระสงฆ์ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยวิ [ 9 ส.ค. 2566 ]27
412 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุวรรณบ้านผาทองรหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ.113-034 หมู่ที่11 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 [ 4 ส.ค. 2566 ]39
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-030 สายทางซอยไร่ผู้ช่วยศักดิ์ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท [ 4 ส.ค. 2566 ]33
414 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]31
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]27
416 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]30
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]27
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]28
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]29
420 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-046 สายทางซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น [ 3 ส.ค. 2566 ]34
421 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-046 ซอยคุ้มหัวสระ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 80 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 [ 3 ส.ค. 2566 ]30
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-046 สายทางซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 [ 3 ส.ค. 2566 ]35
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายแยกห้วยหินฝน - นาระยะ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 27 ก.ค. 2566 ]35
424 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-8461 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]43
425 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]36
426 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]35
427 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]36
428 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำโพง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]30
429 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]33
430 ประกาศองคาการบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ธงชาติ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]35
431 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-046 สายทางซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา [ 21 ก.ค. 2566 ]30
432 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-030 สายทางซอยไร่ผู้ช่วยศักดิ์ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เ [ 20 ก.ค. 2566 ]39
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-053 สายทางซอยซอยคุ้มหัวสระ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมต [ 20 ก.ค. 2566 ]33
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon5030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]32
435 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น โครงการวังทอง บ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]29
436 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวังทอง บ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]33
437 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการวังทอง บ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]30
438 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปรางค์มะค่า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]35
439 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะหินอ่อน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]33
440 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]32
441 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]33
442 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทำความสะอาดรอบบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]35
443 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]31
444 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2566 ]45
445 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำสายมอดินแดง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]39
446 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำสายหน้าบล็อคคอนเวอร์ส บ้านปรางค์มะค่าหมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]38
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม หน้าต่าง ประตูห้องเรียน อ่างล้างมือ ท่อน้ำใช้ ก๊อกน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]37
448 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่8 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]37
449 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]34
450 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ8461ชัยภูมิ,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข3542ชัยภูมิ,เครื่องปั่นไฟ,เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ [ 3 ก.ค. 2566 ]28
451 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]27
452 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร Canon5030 โดยวิธีพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]36
453 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันฯ โดยวิธีพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
454 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]37
455 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประตูเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาระยะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]36
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 มิ.ย. 2566 ]37
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]34
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรู้ทันป้องกันโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพา [ 26 มิ.ย. 2566 ]30
459 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการรู้ทันป้องกันโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]44
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรู้ทันป้องกันโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]33
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]27
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]32
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]30
464 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2566 ]32
465 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านนาระยะหมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]37
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองแยกลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]40
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังทอง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]38
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านนาระย หมู่ที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2566 ]36
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาชุมชน อบต.วังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]43
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาชุมชน อบต.วังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]33
471 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน อบต.วังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]44
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]39
473 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองแยกลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 13 มิ.ย. 2566 ]56
474 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลวังทองครั้งที่1 ประจำภาคเรียนที่1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]41
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงากรอบต.สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]45
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครั้งที่1 ประจำภาคเรียนที่1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]34
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงากรอบต.สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]43
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด โครงการอบต.สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]37
479 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบต.สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]36
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]45
481 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักา์โลก(อถล.รักษ์โลก)) ประจำปีงบประมาณ2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]35
482 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักา์โลก(อถล.รักษ์โลก)) ประจำปีงบประมาณ2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]42
483 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักา์โลก(อถล.รักษ์โลก)) ประจำปีงบประมาณ2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]44
484 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณืโครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]44
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]42
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]32
487 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ8461ชัยภูมิ,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข3542ชัยภูมิ,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องปั่นไฟ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]32
488 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]33
489 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]55
490 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาค 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แผนงานอุตสาหกรรมแ [ 26 พ.ค. 2566 ]42
491 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุกและหินก่อสร้าง เบอร์2 เพื่อซ่อมแซมทางเข้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]45
492 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างปรางค์มะค่า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]39
493 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]38
494 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]38
495 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]32
496 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]31
497 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานส่งเสริมงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]34
498 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ประดับและดินถุงพร้อมปลูก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานส่งเสริมงานเกษตร สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]42
499 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายหอถังประปาพร้อมก่อสร้างฐานรองรับหอถังและงานขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]42
500 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์เก่าสำหรับทำกระถาง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานส่งเสริมงานเกษตร สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]32
501 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการไถปรับหน้าดิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานส่งเสริมงานเกษตร สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]32
502 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์จำนวน1คัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 11 พ.ค. 2566 ]46
503 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2566 ]44
504 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอเรื่อง สรุปผลพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]51
505 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 27 มี.ค. 2566 ]74
506 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองปรางค์มะค่า - มะไฟหวาน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 24 มี.ค. 2566 ]48
507 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ธรรมรักษ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 22 มี.ค. 2566 ]65
508 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเปิดทางน้ำคลองกระถิน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 20 มี.ค. 2566 ]49
509 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]25
510 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2566 ]39
511 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายสุรวรรณ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 16 ธ.ค. 2565 ]39
512 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายกลางบ้าน - หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 15 ธ.ค. 2565 ]61
513 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยวัดเนินทราย บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 15 ธ.ค. 2565 ]52
514 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไร่นายเอี่ยม บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 14 ธ.ค. 2565 ]34
515 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 9 ธ.ค. 2565 ]34
516 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไร่นายเปราะ บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 8 ธ.ค. 2565 ]44
517 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-03 สายบ้านหินดาด- บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จั [ 29 พ.ย. 2565 ]52
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ 113-045 สายซอย 8 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2356 ตารางเมตร [ 25 พ.ย. 2565 ]53
519 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-03 สายบ้านหินดาด-บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร [ 22 พ.ย. 2565 ]48
520 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-045 สายซอย 8 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น [ 16 พ.ย. 2565 ]63
521 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 15 พ.ย. 2565 ]67
522 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกระถิน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 15 พ.ย. 2565 ]50
523 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกระถิน บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 14 พ.ย. 2565 ]61
524 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 9 พ.ย. 2565 ]62
525 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยตาผาง บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 9 พ.ย. 2565 ]43
526 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2565 ]66
527 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างโรงเรียนบ้านเจาเหนือ บ้านเนิทราย หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ย. 2565 ]57
528 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสำราญ บ้านนาระยะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.113-013 หมู่ที่ 1 บ้านาระยะ [ 23 ก.ย. 2565 ]70
529 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 22 ก.ย. 2565 ]73
530 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง คลองลำเจา บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 22 ก.ย. 2565 ]64
531 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยซับไม้แดง บ้านปรางค์มะค่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-017 บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 21 ก.ย. 2565 ]63
532 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอ่างเสือดาว บ้านห้วยหินฝน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.113-055 บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ย. 2565 ]73
533 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 7 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 20 ก.ย. 2565 ]59
534 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยกลางบ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 20 ก.ย. 2565 ]55
535 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยด่านตาแทว บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 19 ก.ย. 2565 ]58
536 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายไร่นายสายัน บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 19 ก.ย. 2565 ]57
537 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายนายปฐม บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 16 ก.ย. 2565 ]63
538 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรวังช้างตาย บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ย. 2565 ]59
539 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองประดู่ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 15 ก.ย. 2565 ]81
540 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหนองไทร บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 15 ก.ย. 2565 ]74
541 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายวังช้างตาย บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 15 ก.ย. 2565 ]69
542 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนาตาลี บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 14 ก.ย. 2565 ]67
543 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเนินทราย - บ้านหนองตะเคียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-02 บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 13 ก.ย. 2565 ]72
544 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 1 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ย. 2565 ]55
545 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง คลองลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 12 ก.ย. 2565 ]58
546 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายดอยฟ้า-ปรางค์มะค่า บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 9 ก.ย. 2565 ]65
547 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลำบัวทอง บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 30 ส.ค. 2565 ]66
548 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลำเจา บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 29 ส.ค. 2565 ]70
549 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 26 ส.ค. 2565 ]56
550 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 25 ส.ค. 2565 ]74
551 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองซับใหญ่ บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 24 ส.ค. 2565 ]73
552 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองนางพุตตอนบน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 24 ส.ค. 2565 ]66
553 จัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีแก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง อบต.วังทอง (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม [ 10 ส.ค. 2565 ]77
554 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 4 ส.ค. 2565 ]80
555 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบรรจง บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 5 ก.ค. 2565 ]93
556 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรูญ ช่างหล่อ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ค. 2565 ]76
557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 ซอยเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2565 ]82
558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-01 สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านซับใหญ่ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 23 มิ.ย. 2565 ]93
559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-038 ซอยกลางบ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 21 มิ.ย. 2565 ]92
560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเนินทราย บ้านเนิทราย หมู่ที่ 9 [ 1 มิ.ย. 2565 ]110
561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-058 สายปรางค์เหนือ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 31 พ.ค. 2565 ]84
562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตามี - ตาพอ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2565 ]104
563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-019 ซอยพอใจ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 26 พ.ค. 2565 ]91
564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสวนเฮียจู๋ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 21 มี.ค. 2565 ]147
565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางศุภาดา บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 18 มี.ค. 2565 ]154
566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเขายายมี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 18 มี.ค. 2565 ]137
567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายมอดินแดง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 17 มี.ค. 2565 ]151
568 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-02 สายบ้านเนินทราย - บ้านหนองตะเคียน บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 22 ก.พ. 2565 ]156
569 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-046 ซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยร่วม บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2565 ]149
570 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 [ 18 ก.พ. 2565 ]173
571 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-053 ซอยคุ้มหัวสระ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 7 ก.พ. 2565 ]155
572 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 7 ก.พ. 2565 ]164
573 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเขารวก บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 25 ม.ค. 2565 ]188
574 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนานวินัย ทบวง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 1 ธ.ค. 2564 ]226
575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายทรงสิน จันทร บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 2564 ]221
576 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง ซอยมงคล - หน่วยอนุรักษ์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 29 พ.ย. 2564 ]223
577 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่นแผงแยก กำลังวัตต์ 2,000 วัตต์ จำนวน 50 ชุด เพื่อซ่อมแซมโคมโซล่าเซลล์ที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง [ 27 ต.ค. 2564 ]229
578 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองตะเคียน - เนินทราย บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 26 ต.ค. 2564 ]241
579 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 19 ต.ค. 2564 ]208
580 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 19 ต.ค. 2564 ]192
581 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกน้อย บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 18 ต.ค. 2564 ]181
582 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มถนนซอยสุวรรณ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 18 ต.ค. 2564 ]186
583 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ซอยลุงตุ๋ย บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 16 ต.ค. 2564 ]174
584 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยนายโสภี บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 15 ต.ค. 2564 ]194
585 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยวัดเนินทรายหิรัญพฤกษ์ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 14 ต.ค. 2564 ]189
586 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 12 ต.ค. 2564 ]185
587 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกระถิน - วัดซับใหญ่ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 11 ต.ค. 2564 ]168
588 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองมะไฟหวาน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง งบประมาณ 126,900 บาท [ 14 ก.ย. 2564 ]180
589 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนบ้านซับชมภู บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 งบประมาณ 146,900 บาท [ 13 ก.ย. 2564 ]180
590 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลำบัวทอง บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 469,000 บาท [ 10 ก.ย. 2564 ]189
591 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายนางอุษา จันทร์ปัญญา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 146,900 บาท [ 9 ก.ย. 2564 ]171
592 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.10 [ 7 ก.ย. 2564 ]172
593 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.9 [ 6 ก.ย. 2564 ]162
594 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.113-08 ซอยมงคล บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 28 พ.ค. 2564 ]178
595 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ.113-03 สายหลักหินดาด - ผาทอง บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2564 ]157
596 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายอ่างเสือดาว ชย.ถ. 113-055 บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วงเงินงบประม [ 25 พ.ค. 2564 ]167
597 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายแม่แขก บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัด [ 24 พ.ค. 2564 ]176
598 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร [ 21 พ.ค. 2564 ]163
599 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [ 11 พ.ค. 2564 ]203
600 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแล [ 22 เม.ย. 2564 ]183
601 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ [ 21 เม.ย. 2564 ]169
602 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแล [ 6 ก.พ. 2564 ]154
603 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแ [ 11 ม.ค. 2564 ]166
604 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด (ประจ [ 1 ธ.ค. 2563 ]173
605 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแล [ 26 พ.ย. 2563 ]154
606 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]170
607 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ 14 ก.ย. 2563 ]183
608 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ขยายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 10 ส.ค. 2563 ]182
609 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่ [ 3 ส.ค. 2563 ]164
610 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางแ [ 23 มิ.ย. 2563 ]171
611 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยหินฝน ตอนกลาง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๘ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ [ 25 พ.ค. 2563 ]179
612 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลึก บ้านซับชมภู หมู่ที่ ๖ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติ [ 22 พ.ค. 2563 ]183
613 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยหินฝน ตอนกลาง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๘ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร [ 21 พ.ค. 2563 ]194
614 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยหินฝน ตอนกลาง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๘ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ [ 21 พ.ค. 2563 ]176
615 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคา-หมู่-10.pdf [ 4 มี.ค. 2563 ]164
616 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคา-หมู่-8.pdf [ 4 มี.ค. 2563 ]167
617 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.๑๓๓-๐๑ สายแยก ทล๒๒๕-บ้านน้ำตกนางคำ บ้านนาทุ่งใหญ่ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]175