องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม อบต.วังทอง ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]18
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]34
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]39
4 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งในในการบริหารงาน ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]52
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการยริหารงาน (นายก) [ 23 ก.พ. 2565 ]146
6 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน [ 21 ก.พ. 2565 ]166
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]164
8 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]142
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]201