องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]147
2 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]159
3 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อบต.วังทอง [ 13 ก.พ. 2565 ]155
4 ผลคะแนน OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.พ. 2565 ]140
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564 ของ อบต.วังทอง [ 13 ม.ค. 2565 ]197
6 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]155
7 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]156
8 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]158
9 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]158
10 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]162