องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านร้องเรียน ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 16 มิ.ย. 2567 ]3
2 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]3
3 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]4
4 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]5
5 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]4
6 รายงานผลการปกิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
7 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]15
8 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]16
9 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]14
10 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]38
11 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]40
12 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]43
13 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]49
14 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]53
15 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]64
16 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]58
17 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]57
18 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]56
19 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]55
20 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]58
21 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]63
22 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]94
23 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]94
24 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]106
25 รายงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]121
26 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]169
27 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]166
28 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]185
29 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]169
30 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ชุดที่ 1) [ 2 พ.ย. 2564 ]179
31 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ชุดที่ 2) [ 2 พ.ย. 2564 ]172
32 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]184
33 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]155
34 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]163
35 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]155
36 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]164
37 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]152
38 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]171
39 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]159
40 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]176
41 รายงานผลกการปฎิบัติงานด้านร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]177