องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตุลาคม2565 - 30กันยายน 2566) [ 18 ธ.ค. 2566 ]17
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [ 13 ก.พ. 2566 ]21
3 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]196
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]194
5 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส [ 30 ต.ค. 2564 ]220
6 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2564 ]192
7 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2564 ]208