องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ส.ค. 2564 ]62
62 วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น. นายณัฐติพงษ์ วันทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 26 ส.ค. 2564 ]60
63 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดยนายโสภา ปัญญาวงศ์ ประธานสภาฯ นายณัฐติพงษ์ วันทวี นายกฯ นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัด อบต. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วังทองสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2564 ]60
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12/2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]59
65 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2564 ]59
66 วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑0.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายณัฐติพงษ์ วันทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้เข้าร่วมการประเมินศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (CI) ระดับจังหวัด ณ วัดวังทองสามัคคีธรรม [ 9 ส.ค. 2564 ]58
67 วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา14.00น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายณัฐติพงษ์ วันทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ [ 9 ส.ค. 2564 ]58
68 วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายณัฐติพงษ์ วันทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวรหมู่บ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 6 ส.ค. 2564 ]53
69 ประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลวังทอง ณ วัดวังทองสามัคคีธรรม เพื่อดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยหรือผู้ป่วยคงที่ ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดง [ 4 ส.ค. 2564 ]56
70 วารสารจากกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม [ 4 ส.ค. 2564 ]57
71 ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]55
72 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 16 ก.ค. 2564 ]66
73 ประกาศเรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]60
74 ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]55
75 ประกาศเรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ [ 14 ก.ค. 2564 ]58
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8/2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]54
77 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงงานจ้างงานเเละฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนจากผลกระทบมาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) [ 4 ก.ค. 2564 ]54
78 ประชาสัมพันธ์เเจ้ง เรื่องการจัดโครงการจ้างงานเเละฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนจากผลกระทบมาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ [ 29 มิ.ย. 2564 ]56
79 ประกาศเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 10 มิ.ย. 2564 ]55
80 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]58
 
|1|2|3หน้า 4|5|6


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign